Načítám ...
SPUSTILI JSME NOVÝ E-SHOP na stránce sien.cz !!! VYZKOUŠEJTE !!!
Registrace
Údaje označené ! jsou povinné.
Základní údaje
! !
Přihlašovací údaje
! !
!
Fakturační údaje
! !
! !
! !
!
Dodací adresa
Ostatní údaje
!
(?)
Potvrzením získáte slevu minimálně 10%
Prohlédnout VOP
Prohlédnout GDPR


Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Sien solution a.s., se sídlem Na Kopci 340/3e, Havířov - Dolní Suchá, 735 64, IČO: 27841642, emailový kontakt: bohumin@sien.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení”), informuje o zpracování vašich osobních údajů.

1. Účel zpracování osobních údajů
- Identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění.
- Plnění zákonných povinností (daňové zákony, zákon o účetnictví…)
- Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům
- V případě, že jste od Správce zakoupili zboží či službu, může být Váš kontakt pro elektronickou poštu použit Správcem pro zasílání obchodních sdělení o obdobném zboží či službách Správce.
2. Právní základ pro zpracování
- plnění smlouvy
- plnění zákonných povinností Správce
- oprávněný zájem Správce
3. Příjemci osobních údajů
Údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání pro účely řádného plnění smlouvy (dopravce), předání na základě zákonné povinnosti a případného předávání osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje nejsou předávány do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
4. Poučení o vašich právech
Máte za podmínek uvedených nařízení právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
5. Ukončení příjmu obchodních sdělení
Příjem obchodních sdělení můžete kdykoli ukončit:
- zasláním emailu na adresu bohumin@sien.cz. Do emailu předmětu uveďte „Nesouhlas se zpracováním osobních údajů“.
- zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti, s předmětem dopisu „Nesouhlas se zpracováním osobních údajů“.
6. Podrobné informace
Podrobné informace o zpracování osobních údajů Správce naleznete na ZDE